O adopcji w serwisie Opoka.org.pl
Adopcja.pl
Adoptuj.pl
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w Nowym Sączu
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy Caritas w Bydgoszczy
Porozmawiaj o adopcji na forum

Ilustracje pochodzą z http://babyparenting.about.com