Embrion ludzki - czy jest to człowiek?

Nie można tego pytania pominąć. Nie udaje się jednak znaleźć żadnej innej logicznej odpowiedzi, poza stwierdzeniem, że tak - jest to człowiek. Bo jeżeli nie, to czym jest ludzki embrion? Rzeczą? Przedmiotem? Czyżby wobec tego nawet zwierzęta miały status wyższy niż on?

Jeżeli uznać, że jest rzeczą, to nie przysługują mu nawet prawa należne zwierzętom, wywalczone przez ekologów. Można go bezkarnie i bez żadnej kontroli zabijać, przeprowadzać na nim dowolne eksperymenty. Absurd - nie można żadnej istoty żywej traktować na równi z przedmiotami.

Nie jest też zwierzęciem. Embrion małpy jest małpą w początkowym stadium swojego rozwoju. Zarodek ludzki nie jest zwierzęciem. Nie ma żadnej logicznej alternatywnej odpowiedzi na to pytanie. Embrion ludzki jest człowiekiem!

Nie można też powiedzieć, że ludzki embrion jest ludzką tkanką. Jeżeli tak, to czyją? Matki? Ojca? Nie! Embrion jest niepowtarzalną istotą, różniącą się od swoich rodziców już od chwili poczęcia. Założenie, że jest on tkanką matki stoi w sprzeczności z całą dotychczasową wiedzą medyczną. Jest więc osobą i jego ciało należy do niego, jego tkanki należą do niego samego. Jego rączki nie są rękami jego mamy.

Embrion przede wszystkim tym różni się od dorosłego człowieka, że jest bardzo mały. Początkowo jest mniejszy od kropeczki, ale zarodek szybko rozwija się i rośnie. Jest zależny od swojej mamy, ale tez mama podlega jego wpływowi. Jego obecność wywołuje w jej organizmie dużo zmian. Nie wiadomo dokładnie dlaczego przez tak maleńką istotkę może ona odczuwać przykre nudności.

Zarodek ludzki jest człowiekiem. Odrzucenie tej prawdy prowadzi do wypaczeń, nadużyć, uprzedmiotowienia człowieka w początkowym stadium swojego rozwoju. Może prowadzić do zbrodni przerwania ciąży. Szczególnym procederem zagrażającym dziecku w embrionalnej fazie rozwoju jest zapłodnienie techniką "in vitro".